Rubriky
senzory do škol

Projekt Senzory do škol se podílel na vytvoření Citimeasure kompetencí pro digitální začlenění

Tyto pokyny obsahují 27 skupin dovedností, znalostí a postojů pro digitální začlenění různých účastníků projektů občanské vědy a 32 konkrétních doporučení, jak tyto kompetence lépe posílit.

Pokyny CitiMeasure o kompetencích pro digitální začleňování mají za cíl prohloubit porozumění problematice ‚kompetencí‘ pro začleňování do stále více digitalizovaných iniciativ občanské vědy. Jedním z hlavních příspěvků těchto pokynů je rozebrání problematiky kompetencí identifikací dovedností, znalostí a postojů, které mohou být pro začlenění občanů do iniciativ občanské vědy potřeba, a těch, které potřebují iniciátoři projektů k založení a provozování těchto iniciativ. Současné pokyny také poskytují doporučení, jak systematicky přemýšlet a rozvíjet kompetence těchto aktérů.

Tyto pokyny nejsou úplným inventářem všech možných kategorií dovedností, znalostí a postojů pro začleňování do občanské vědy. Navíc, absence určitých dovedností, znalostí nebo postojů identifikovaných v těchto pokynech by neměla být považována za důvod pro vyloučení nebo odrazování zájemců od účasti. Doufáme, že toto bude informativní zdroj pro města, komunitu občanské vědy a ty, kteří se zajímají o širší témata kompetencí pro veřejnou účast a zapojení zainteresovaných stran.

Tyto pokyny jsou výsledkem ko-kreace procesu vedeného Eurocities v těsné spolupráci s členy pracovní skupiny CitiMeasure pro digitální začleňování. Proces ko-kreace zahrnoval společný úsilí identifikovat a sdílet relevantní zdroje a zkušenosti a spolupracovat na analýze, syntéze a pochopení identifikovaných zdrojů. Takto tyto pokyny odrážejí kolektivní porozumění a zkušenosti 24 členů pracovní skupiny CitiMeasure z sedmi evropských měst a devíti organizací s zájmem a odborností v tématu.

Pokyny si můžete prohlédnout zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *