Senzory do škol

Přednáška o kvalitě vzduchu a společné stavění senzorů žáky vaší školy

Ideální nástroj pro školy k revizím RVP v oblasti informatiky.

Data a modelování, algoritmizace a programování, informační systém, digitální technologie.

Definice problému

Největším zdravotním rizikem v České republice je čistota vzduchu. Každoročně v důsledku znečištěného ovzduší u nás umírá předčasně 10 190 obyvatel. Celkové roční sociální náklady na znečištění vzduchu v České republice činí více než 6 miliard EUR; to je 13 850 Kč na každého občana ročně. Všeobecné povědomí o tomto problému je minimální. Zdroj: European Environment Agency.

Navrhované řešení

Nabízíme základním a středním školám v České republice možnost postavit si ve škole svůj vlastní Senzor vzduchu v rámci výuky. Stavba KITu senzoru je spojená s přednáškou o čistotě vzduchu. Stavba senzoru je triviální, zvládnou ji žáci od 2. stupně ZŠ a trvá pouze několik minut. Senzor se přímo ve škole napojí na WI-FI a umístí se do venkovního prostředí. Senzor v reálném čase měří PM10, PM2,5 teplotu a vlhkost, informuje žáky a rodiče. Data se zobrazují ve widgetu na webu školy, poskytujeme vizualizace a volně přístupný archiv dat. Získaná data se pak žáci naučí vyhodnotit.

Zhodnocení situace vyjde v roční zprávě o projektu; školy obdrží certifikát potvrzující dosažení digitálních kompetencí.

Přínos pro město

Zvýšíme povědomí o atmosféře a jejím dopadu na zdraví člověka. Žáci si osvojí dovednosti spojené se zapojením elektronického senzoru a práci s velkými daty. Prostupuje se od zdola na ose žák – rodič – prarodič, cílíme na velký zásah do komunity. Podporujeme kreativitu a programování, učíme analýzu dat, pracujeme s mapou a grafy. Prolínají se zde předměty od fyziky, chemie až k biologii a sociologii. Žáci získají nejen jazykové zkušenosti s podobnými mezinárodními komunitami. Budujeme městu pozitivní publicitu, generují se volně přístupná data určená obyvatelům. Doplňujeme měření oficiálních senzorů.

V případě zájmu škola získá svůj vlastní pin na mapě s odkazem v sekci Sensor2School. Vytváříme tak školní síť mezinárodních komunit, které spolu mohou spolupracovat. Hlavní mapa Sensor.Community má 6.500 zobrazení denně. Projekt je součástí pilotu CitiMeasure (Eurocities).

Proveditelnost

Projekt Sensor.Community je již od roku 2016 plně funkční. Podrobný návod na sestavení senzoru spolu s nákupním seznamem dílů je dostupný ve 24 jazycích. Potřebný software je dostupný ve zdrojovém kódu: program pro čtení dat senzoru, vstupní a výstupní API, flashovací program pro nahrání softwaru, mapa k zobrazování výsledků i samotný web. Celosvětově funguje 13.200 senzorů v 72 zemích světa, dohromady již nasbíraly 19.583.726.396 měření. Zapojení desítek senzorů na tuto infrastrukturu není problém a děje se tak aktuálně např. v Paříži. Je to projekt, který má jistou budoucnost, je komunitní, decentralizovaný.

Interaktivní mapa projektu