Zdroje

Pracovní listy

 1. Sestavení školního senzoru

  I-5-4-02 žák propojí digitální zařízení  – 1. a 2. stupeň ZŠ – Digitální technologie

  PL: sestavení digitálního zařízení

  propojení elektroniky
  nahrání firmwaru
  instalace senzoru ve škole

 2. Získání informací a interpretace dat

  I-9-1-01 Žák získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje chyby v cizích interpretacích- 2.stupeň ZŠ – Data, informace, modelování

  PL: získání_informací_interpretace_dat

  získání dat ze školního senzoru
  maxima a minima hodnot
  vztahy teplota – tlak – vlhkost

 3. Vymezení problému a modelování grafu

  I-9-1-03 žák vymezí problém a určí, jaké informace bude potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí grafů – 2. stupeň ZŠ – data, informace, modelování

  PL: problém_vymezení_modelování_grafu

   

  Volné .csv soubory ze školních senzorů dne 26.-27.07.2022 přechod kouřové vlečky z požárů v Českém Švýcarsku:
  Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium
  Gymnázium Paměti národa
  Základní škola Sázavská

  modelování dat:
  odkaz na csvplot.com pro modelování .csv dat

   

  další zdroje pro práci s PL:
  Záznam přechodu kouřové vlečky na modelu CHMI
  Maxima hodnot PM10 – hodinový průměr úterý 26.7.2022 04.00 zdroj: CHMI.
  Záznam rychlosti a směru větru v Praze 17.7. – 31.7.2022 zdroj: Meteoblue

 4. Programovací koncepty

  Žák vytvoří přehledný program pro vyřešení konkrétního problému- 2. stupeň ZŠ a Gymnázium – Algoritmizace a programování; program vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá opakování, python, proměnné

  PL: programovací_koncepty_G

Školní senzor

Soubory STL ke stažení

Držák na okno nebo zeď pro kulaté koleno HT 75/87°
by Naesstrom (původní model zvětšen o 7%)

Grill proti hmyzu do kolen. Přes tuto mřížku je nutné ještě nalepit záclonu a oříznout.
autor t0b1 (editována velikost a počet na 2)

Nástroj pro analýzu dat ze školních senzorů