Rubriky
senzory do škol

ŠkaTULka

Děkujeme paní ředitelce MgA. Ivaně Honsnejmanové za možnost instalovat Senzorvzduchu na půdě ŠkaTULky, univerzitní mateřské školy. ŠkaTULka je firemní mateřská škola určená pro děti zaměstnanců nebo denních studentů Technické univerzity v Liberci.

Pro podhorské prostředí Liberce s častými mlhami a vysokou vlhkostí vzduchu byl zvolen senzor s vyhříváním měřeného vzduchu NAM – Nettigo Air Monitor. Přívod vzduchu je vyhříván tělískem, které se zapne automaticky při vlhkosti vzduchu nad 70% RH. Měření  pak nejsou kompromitována chybou ve vyšších vlhkostech.

zdroj: Nettigo.pl

 

Rubriky
senzory do škol

ZŠ Campanus

Vítáme ZŠ Campanus!

Děkujeme paní ředitelce Mgr. Lence Derkové, MBA a paní třídní učitelce 9.A Mgr. Simoně Liškové za vyslyšení přání žáků školy a možnost uspořádání stavění senzorů ve výuce.

Rubriky
senzory do škol

Senzor na ZŠ Sázavská

Děkujeme panu řediteli Mgr. Michalu Voldřichovi a učiteli Informatiky Mgr. Janu Brabcovi za možnost realizace společného stavění senzorů.

Rubriky
senzory do škol

Senzory do škol České Budějovice

Děkujeme za návštěvu na našem stánku na Makerfaire v Českých Budějovicích! Po rozhovorech z většinou z Vás, učitelů jsme se rozhodli pro velký zájem zveřejnit pracovní listy pro práci s volnými daty, které generuje otevřená síť Sensor.Community.

Těšíme se na Vaše ohlasy na Makerfaire v Praze již tento týden 17. – 18.9.2022!

Rubriky
senzory do škol

Projekt Senzory do škol na Citimeasure

Senzory do škol přináší měření kvality vzduchu do českých škol ve spolupráci s CitiMeasure.

Cílem projektu CitiMeasure (2021-2023) je shromáždit zkušenosti a odborné znalosti evropských měst, organizací a sítí při realizaci občanských vědeckých iniciativ.

Senzory do škol mají za úkol vyvinout a otestovat tři nástroje pro řešení společných výzev v oblasti občanské vědy, konkrétně:

  • Srovnatelnost iniciativ měření kvality ovzduší
  • Kompetence (dovednosti, znalosti a postoje) pro digitální začlenění
  • Vliv občanských vědeckých iniciativ na změny chování a politiky

Ve spolupráci s CitiMeasure zvýšíme povědomí o významu občanských iniciativ v oblasti měření a využije výsledky a nástroje podobných občanských vědeckých projektů vytvořením online evropského znalostního centra s úložištěm osvědčených postupů.

 

Rubriky
senzory do škol

Instalace senzoru na Gymnáziu Paměti národa

Nainstalovaný senzor na Gymnázium Paměti národa přispěje do naší společné digitální paměti informacemi o kvalitě vzduchu v samém centru Prahy.

Děkujeme vedení Gymnázia a těšíme se na spolupráci při využití volných dat při výuce.

Rubriky
senzory do škol

Instalace prvního senzoru

První školní senzor nainstalován ve Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu, Preslova ulice na Smíchově. Děkujeme panu řediteli Ing. Radko Sáblíkovi a jeho studentům za pomoc při realizaci záměru, který je oboustranně potvrzen.

Rubriky
senzory do škol

Vykopáváme!

Vykopáváme  www.nakopniprahu.cz!