Nabídka pro školy

Patří Vaše škola mezi ty, které jdou s „dobou“? Na vaše žáky čekají výzvy 21. století. Pojďme je na ně společně připravit.

Máte ve škole děti, které přemýšlejí v souvislostech a chtějí se spolupodílet na budoucnosti nás všech? Řešíte zapojení digitálních kompetencí do výuky v souvislosti s novým RVP od 1.září 2023?

Právě pro Vaši školu jsme připravili možnost se zapojit do mezinárodního projektu Senzory do škol.

Co vašim žákům projekt přinese?

 • žáci se seznámí s možností amatérského měření různých veličin a způsoby jejich interpretace
 • dozvědí se, co to je AQI (air quality index)
 • osvojí si stavbu elektronického digitálního senzoru a jeho propojení
 • dozvědí se, co to je GitHub, naučí se správě a ukládání dat
 • dozvědí se, co jsou volná data, co jsou a co pro nás znamenají, poznají základy automatizace
 • stanou se součástí mezinárodní komunity 14.500 nadšenců

Jaké mezipředmětové výstupy můžete očekávat?

 • ICT – technické inovace – programování
 • AJ a cizí jazyky – mezinárodní komunita – prohlubování komunikace
 • Společenské vědy – volná data – vyhodnocování grafů 
 • Zeměpis – orientace ve světě – práce s mapou
 • Matematika – grafy – procenta, veličiny 
 • Biologie – dýchací a oběhové soustava – vliv škodlivých látek na organismus
 • Chemie – chemické složení prachových částic 
 • Fyzika – sestavení senzoru – princip měření

Aktuální počet zapojených škol

13

Stavebnice

Přednáška

trvání 45 minut
počet studentů: 20
vstupní dotazníkové šetření

Obsah:
Zobrazování neviditelného
Co způsobují částice ve vzduchu
Jak náš senzor měří, konektivita
Zobrazování naměřených dat
AQI index a kde si zjistit stav vzduchu
Představení mezinárodní komunity
Stavba senzoru a zapojení

Měření venkovní senzor

Po 2 – 3 měsících následuje analýza naměřených výsledků.
(Měření ale škola samozřejmě může provozovat i nadále, naším cílem je dlouhodobá spolupráce.)
Škola obdrží výstupní zprávu a provede se výstupní dotazníkové šetření.
Garantujeme životnost správně nainstalovaného senzoru po dobu 2 let.
Po celou dobu prováděného měření má škola k dispozici grafy, historii a widget pro stránky, bez dalších poplatků.

Cena senzoru s přednáškou 3 500,- Kč - venkovní senzor

Cena zahrnuje přednášku – společné stavění senzorů pro skupinu 20 žáků, 1 x stavebnici senzoru, technickou podporu s instalací senzoru, widget pro školní stránky, školní prostor na cloudu s uloženými daty měření po celou dobu provozu senzoru (garantujeme životnost minimálně 2 roky), záruku na jednotlivé komponenty 2 roky, technickou podporu na emailu a telefonu, prezentaci školy na celosvětové mapě škol.

Cena nezahrnuje – cestovné. Jako pokračování je možno objednat další přednášku (3 500,- Kč) pro vyhodnocení měření po 3 měsících. Škola obdrží výsledky vstupního a výstupního dotazníkového šetření, závěrečnou zprávu a certifikát.

Projekt Senzory do škol je pilotně součástí projektu Evropské komise – Nástroje technické podpory TSI-2021-SMATCITIES-IBA, kapitola Podpora participace občanů a podpora zelených řešení v chytrých městech.