Pracovní Listy

 1. Sestavení školního senzoru

  I-5-4-02 žák propojí digitální zařízení  – 1. a 2. stupeň ZŠ – Digitální technologie

  sestavení digitálního zařízení

   

  propojení elektroniky
  nahrání firmwaru
  instalace senzoru ve škole

 2. Získání informací a interpretace dat

  I-9-1-01 Žák získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje chyby v cizích interpretacích- 2.stupeň ZŠ – Data, informace, modelování

  získání_informací_interpretace_dat

  získání dat ze školního senzoru
  maxima a minima hodnot
  vztahy teplota – tlak – vlhkost

 3. Vymezení problému a modelování grafu

  I-9-1-03 žák vymezí problém a určí, jaké informace bude potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí grafů – 2. stupeň ZŠ – data, informace, modelování

  problém_vymezení_modelování_grafu

  Volné .csv soubory ze školních senzorů dne 26.-27.07.2022 přechod kouřové vlečky z požárů v Českém Švýcarsku:

  Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium
  Gymnázium Paměti národa
  Základní škola Sázavská

  odkaz na csvplot.com pro modelování .csv dat

  Záznam přechodu kouřové vlečky na modelu CHMI:

Maxima hodnot PM10 – hodinový průměr úterý 26.7.2022 04.00 zdroj: CHMI.

Záznam rychlosti a směru větru v Praze 17.7. – 31.7.2022 na Meteoblue: